Workshop nr. 2 er 2/9 kl. 17.00

Så er datoen for næste Workshop aftalt med MATTERS Arkitekter og vil blive afholdt onsdag 2/9 2020 kl. 17.00-20.00-
Vi har endnu ikke lagt os fast på et mødested, men det vil blive meldt ud når vi nærmer os datoen.

Det var en fantastisk oplevelse at møde så mange lokale ildsjæle, alle med noget på hjerte og alle der brænder for lokalområdet på workshop 1.
Mere end 20 fremmødte var yderst engagerede og positive og bidrog i fællesskab til, at MATTERS nu er vendt hjem med posen fuld af indtryk og en meget større forståelse af hvad Klyngen har at byde på og af hvad der potentielt kan udvikles.
Derudover var det meget interessant at høre, hvordan vi som nabobyer ser hinandens styrker og vores bud på hinandens identitet.
Specielt interessant var det også for MATTERS Arkitekter, at komme fysisk med rundt på de forskellige steder med potentiale, og høre jer fortælle om hvordan stederne bliver brugt i dag og om hvordan I ser en udvikling af disse steder. Disse input er uvurderlige for MATTERS og ekstremt brugbare for det videre arbejde, som bygger på, at udgangspunktet for videreudviklingen skal tage afsæt I jeres visioner og drømme.
Nu er MATTERS tilbage i København og næste skridt for dem er at analysere og opsamle alt materialet fra workshoppen.
I forlængelse heraf ser de på mulighederne for hvilke steder, der har størst potentiale for at blive udviklet yderlige og blive til et egentligt mødested.
Analyse, opsamling og de første spæde tanker og skitser præsenteres og drøftes herefter på workshoppen d. 2/9.

HUSK kulturugen

Vi har valgt at koncentrere vores bidrag til kulturugen til søndag 13/9.

Til gengæld er der en bred vifte af tilbud og noget for en hver smag.
Her er et par eksempler:
RUNDVISNING I AARSBALLE MOSE OG OMEGN
VI MØDES I DET GRØNNE RØ
MÉDULA – DANSEFORESTILLING PÅ BIRCA
LANDART – ET ÆSTETISK MØDE MED NATUREN
LATE-NIGHT-KONCERT MED ANDREA PELLEGRINI OG BJARKE MOGENSEN
PILGRIMSVANDRINGEN FRA HAMMERSHUS TIL SCT. IB
MUSEN, FUGLEN & PØLSEN – EFTERMIDDAG I KLEMENSKER

Du kan se mere, ved at følge linket herunder:

https://bornholmskulturuge.dk/2020-program/?hvad=&hvor=&hvornaar=1134

Aarsballe Mose

1. workshop gennemført

Så kom vi endelig i gang igen med Klyngearbejdet.
Det foregik lørdag 13.6 og søndag 14.6 KIF centeret i Klemensker, hvor der var dækket op med god plads mellem bordene og siddepladserne – det hele i god Corona-ånd.

Arkitekterne fra MATTERS holdt en rigtig god workshop for os, hvor vi både fik præsenteret hinanden og i grupper fik arbejdet med viden om både hinandens byer og vores lokale udviklingspotentialer i de enkelte byer.

Der er en god energi i samarbejdet med MATTERS, der var mødt talstærkt op med begge partnere og yderligere 3 arkitekter. Derudover valgte godt 20 lokale at bruge deres tid på at gøre en forskel, da der desværre var nogle indbudte, som var forhindret i at komme.
MATTERS gennemførte lørdagen, så den både var indholdsrig, idérig og spændende. Og så overholdt vi samtidig tidsplanen, selvom der var stor virkelyst ved de enkelte borde, hvor vi næsten ikke kunne stoppes igen.

Søndag foregik i ”marken” hvor deltagerne i workshoppen fik en arkitekt med ud i lokalområdet og kunne fortælle mere detaljeret om idéerne og arkitekterne kunne med egne øjne se rammerne for det videre arbejde.
Idéerne er dels fra workshoppen og idéer, der i forskellige sammenhænge er drøftet med klubber og foreninger.

MATTERS tager nu alle vores input og vores idéer med til kontoret i København, hvor de over sommeren vil kortlægge og arbejde med dem, så MATTERS til næste workshop i starten af september kan præsentere os for de første streger og give en mulig retning for resten af projektet.

Stor tak til MATTERS Arkitekter og de fremmødte for en fantastisk dag.

På styregruppens vegne

Karsten Eriksen

Klemensker Jagtforening.

Bukkepremiere 16-5-2020.

Grundet Corona restriktioner og forsamlingsforbud over 10 personer, var årets bukkepremiere i jagthytten aflyst, men det lykkedes at samle nogle af foreningens jægere som havde haft held til at nedlægge hver en forårsbuk på premieremorgenen. En meget blæsende og kold forårsmorgen med lokale regnbyger var ikke det bedst tænkelige vejr til bukkejagt, men ved hjælp via div info fra sms, facebook m.m. vidnede om at der dog alligevel var set og nedlagt en del bukke denne morgen.

ME.

5 af foreningens jægere med hver sin premierebuk
Endnu en fin premierebuk

Så har 4-Kløver-Klyngen valgt arkitekt

Vi fortsætter projektet i samarbejde med MATTERS Arkitekter, der skal hjælpe os med den videre proces og gerne ende op med et skitseforslag, som så skal ligge til grund for en fondsansøgning.
Selve tilbudet kan læses her på vores hjemmeside.

Samtidig kan man nu finde Nyker, der får sin egen byhjemmeside på Destination Bornholms site med 800.000 brugere og 2,5 mio visninger årligt.
Klemensker, Rø og Aarsballe vil også snart få egne sider via Destination Bornholm.

Så er vores folder landet i postkassen

Alle husstande i Klyngen burde nu have modtaget folderen, som vi både har arbejdet hårdt for at få ud, samt er meget stolte over med de fine lokale illustrationer fra vores byer.
Folderen beskriver i en fin opsætning, hvad det er, at Klyngen står for.

Vi håber meget i kan lide den og fortsat ønsker at bakke op om initiativet, da vi nu skal til at trække i arbejdstøjet og får brug for alle frivillige hænder.
Du kan se eller downloade folderen herunder, ved at trykke på linket.

Generalforsamling Klemensker Jagtforening

Stort fremmøde til Klemensker Jagtforenings generalforsamling 2020.

Der var rigtig flot fremmøde til Klemensker Jagtforenings generalforsamling tirsdag d. 11-2-2020 i foreningens jagthytte.  37 af foreningens 84 medlemmer startede generalforsamlingen med gule ærter og tilbehør.

Foreningens formand Tage Ipsen, orienterede i sin grundige beretning om foreningens mange aktiviteter, og kunne glæde sig over et stigende antal medlemmer i foreningen. Formanden takkede også div. lodsejere som velvilligt stiller terræn til rådighed til bl.a. lerdueskydning, skydearrangement m.m.

Der var genvalg til Kurt Pedersen og Mogens Elleby til bestyrelsen, samt genvalg til både suppleanter og bilagskontrollanter. Regnskabet viste et mindre underskud i 2019, hvilket skyldtes et større indkøb af lerduer m.m.  Foreningen har fortsat en god og stabil økonomi.

Årets krage og skadebens konkurrence blev i år vundet af Stefan Iversen med 14 par, Jens Bager blev, efter lodtrækning, nr. 2. også med 14 par

Aftenens dirigent var Jakob Tolstrup.

ME.

Foreningens formand Tage Ipsen aflægger beretning
Vinderne af skade og kragebens konkurrencen Jens Bager (tv) og Stefan Iversen (th)

Klemensker Jagtforening. Foreningsjagter i Pedersker plantage


Foreningsjagt i Pedersker plantage d. 29-11-2019

Foreningsjagten blev afholdt som fællesjagt med Knudsker jagtforening, hvor der blev drevet 3 såter fra Knudskers afd. og 2 såter fra Klemenskers afd. Der 33 jægere i jagten, og suppen mellem 3 og 4 såt blev nydt i og omkring den nye shelter hytte, som danner en fin ramme om både jagter og andre arrangementer i området. Efter jagten blev dagens parade og frokost indtaget i Klemensker jagthytte.

Dagens udbytte blev:

2 stk. råvildt

1 sneppe

Foreningsjagt Pedersker plantage d. 29-12-2018

25 jægere deltog i årets julejagt i Pedersker plantage. Der blev drevet 4 mindre såter, hvorefter der var vildtparade og frokost i Klemensker jagthytte.

Foreningen var vært ved smørrebrød og kaffe.

Dagens udbytte blev:

2 stk. råvildt

ME.

Julejagten 28-12-2019

Ansøgning godkendt!

Real Dania har i dag onsdag d. 6. nov. 2019 sendt en pressemeddelelse ud, at vores ansøgning om støtte til projekt er blevet godkendt.
I den anledning vil p4 Bornholm sende et interview herom – lyt med kl ca 16.15

Stort tillykke til os alle i Klyngen – hvor er det fantastisk 🙂